Studievereniging Balans

Treasurer

Penningmeester SV Balans

Studievereniging Balans

Functieomschrijving
De persoon die de rol van Penningmeester vervuld zal het bestuur op de hoogte houden van de financiële middelen, de begroting en inkomsten/uitgaven van SV Balans. Daarnaast maakt de penningmeester jaarlijks een jaarrekening van het voorgaande bestuursjaar.

Taken en verantwoordelijkheden
-Het opstellen van de jaarlijkse begroting van SV Balans Vaststellen van de algemene kosten in overleg met het Algemene Bestuur van SV Balans.
-Afstemmen en goedkeuring van de jaarlijkse begroting van SV Balans met het Algemene Bestuur van SV Balans.
-Jaarbegroting aanbieden ter goedkeuring door de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Advisering financieel beleid.
-Financieel jaarverslag Opstellen van een financieel jaarverslag na afloop van elk jaar ter goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.
-Jaarlijkse kascontrole organiseren door de aangestelde kascommissie.
-Kascommissie verslag laten doen in Algemene Ledenvergadering en vragen om akkoord te gaan.
-Bestuursfunctie vervullen Financieel beleid aanpassen waar nodig.
-Voortgang van toegewezen taken monitoren in overleg met verantwoordelijk bestuurslid.
-Aanspreekpunt voor verantwoordelijk bestuurslid met commissie of projectleider bij vragen of problemen.
-Totale bewaking begroting en dit regelmatig terugkoppelen richting het Algemene Bestuur van SV Balans.
-Deelnemen aan vergaderingen van de Algemene Ledenvergaderingen en het Algemene Bestuur. Gevraagd en ongevraagd adviseren op deskundigheidsgebieden.
-Afspraken in het bestuur tijdig nakomen.
-Opgestelde overeenkomsten nakomen.
-Financiële administratieve werkzaamheden Inkomsten registreren en categoriseren volgens opgesteld beleid.
-Inkomsten realiseren van contributies, sponsormiddelen, subsidies, volgens vastgestelde werkwijze.
-Inkomsten controleren.
-Financiële afwikkeling van gemaakte afspraken.
-Rekeningen laten ondertekenen door budgetverantwoordelijke van de projecten en/of producten.
-Rekeningen die niet door de penningmeester en voorzitter of projectleider zijn ondertekend, worden ongeldig verklaard en dienen door de penningmeester aangevuld te worden.
-Getekende rekeningen betalen. Bestellingen laten afrekenen en noteren.
-Declaraties laten tekenen door verantwoordelijk bestuurslid.
-Declaraties checken en rapporteren aan het dagelijks bestuur als er onregelmatigheden gevonden worden.
-Getekende declaraties uitbetalen. Uitbetaalde declaraties registreren. Vragen om een continue actuele ledenlijst van de secretaris.

Vaardigheden
-Kunnen denken op hoofdlijnen.
-Besluitvaardig zijn.
-Lange termijnvisie voor de vereniging in het oog houden.
-Overzicht behouden over de vereniging.
-Prioriteiten stelen voor de vereniging.
-Vertaalslag van beleid naar uitvoering maken voor de verenging.

Persoonlijke eigenschappen
– Boekhoudkundig onderlegd.
– Goed met cijfertjes.
– Boekhouding 1.1 en Jaarrapport 1.3 afgerond met een voldoende.

Wat heeft SV Balans jou te bieden?
Allereerst is het een geweldige aanvulling op je curriculum vitae om deel uit te maken van een studievereniging. Daarnaast verbeter je je sociale vaardigheden, verbreed je jou LinkedIn-netwerk en kan je deelnemen aan alle leerzame en leuke activiteiten. Als klap op de vuurpijl krijg je als tegenprestatie een vergoeding voor de door jou uitgevoerde werkzaamheden.  

Heb jij interesse in deze functie of twijfel je nog? Stuur dan een mail naar penningmeester@svbalans.nl